Elke eigenaar van een auto is bij wet verplicht om zijn of haar voertuig te voorzien van een bepaalde verzekering. De keuze op vlak van autoverzekering die je maakt is zeer belangrijk. Dit niet in het minst omdat je toch verantwoordelijk bent voor een voertuig dat in het merendeel van de gevallen beschikt over een behoorlijke waarde. In ieder geval, wat de wettelijke verplicht betreft geldt dat ze uitsluitend betrekking heeft tot de zogenaamde WA-verzekering. Toch kan het in veel gevallen van belang zijn om te kiezen voor een meer uitgebreide verzekering voor je voertuig. Zou jij hier nu graag meer over te weten willen komen? Lees dan zeker en vast verder!

Wanneer is de verplichte WA-verzekering alleen voldoende?

De WA-verzekering voor auto’s staat bekend als de enige verzekering die bij wet verplicht is voor je auto. Deze verzekering dient in de praktijk dus minstens door iedereen te worden afgesloten. Op het eerste zicht hoeft dit geen drama te zijn, integendeel. De premie die voor deze verzekering in rekening wordt gebracht staat er immers om bekend uitermate voordelig te zijn. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Dat is namelijk het gevolg van het feit dat er enkel en alleen sprake is van een dekking die tussenkomt in de schade ten opzichte van derden. Eigen schade is dus nooit verzekert.

Voor de WA autoverzekering geldt dus dat ze voor iedereen betaalbaar is te noemen. Je moet jezelf evenwel altijd de vraag stellen of dat er in de praktijk ook echt voor zorgt dat deze verzekering voor jou interessant is. De prijs van een verzekering is namelijk lang niet het enige aspect om bij stil te blijven staan. Het zijn vooral de dekkingen en dan in het bijzonder de zekerheden die deze bieden die het belangrijkste aandachtspunt vormen. De WA-verzekering voor auto’s is dan ook eigenlijk uitsluitend interessant voor die personen die over goedkope auto beschikken en er bij voorkeur ook niet zo’n grote afstanden mee afleggen. Zij kunnen mogelijks gebaat zijn bij enkel de WA-verzekering.

Waarom kiezen voor de WA+ beperkt cascoverzekering voor auto’s?

Laat je niet misleiden door de naam van de WA+ beperkt cascoverzekering. Voor deze autoverzekering geldt immers in de praktijk dat ze allesbehalve beperkt is. De wettelijk verplichte WA-dekking voor schade veroorzaakt aan derden wordt bij deze verzekering dan ook uitgebreid met verschillende vormen van schade die optreden aan de eigen auto. Denk hierbij concreet aan:

  • Schade veroorzaakt door een aanrijding met een loslopend dier;
  • Financiële schade als gevolg van diefstal van het voertuig;
  • Schade die het gevolg is van joyriding;
  • Schade veroorzaakt door een brand;
  • Stormschade of schade als gevolg van een natuurramp;
  • Glasschade waaronder ook een sterretje in de voorruit;

De bovenstaande lijst met dekkingen is uiteraard reeds behoorlijk aanzienlijk. Toch is het niet zo dat dit de meest complete autoverzekering is die kan worden afgesloten. Het is dan ook zo dat we je nog even kennis dienen te laten maken met de allrisk autoverzekering die hieronder is terug te vinden.

In welke situaties is de keuze voor de allrisk de beste keuze?

Ontzettend veel mensen investeren in een gloednieuwe, vaak ook behoorlijk dure auto. Voor deze mensen geldt dat ze als vanzelfsprekend hun auto zo goed mogelijk zullen willen laten verzekeren. Dat kan gebeuren door het afsluiten van de WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk. Voor dit type verzekering geldt dat ze bestaat uit alle dekkingen waar je ook op kan rekenen bij het afsluiten van de WA+ beperkt cascoverzekering. Deze dekkingen worden echter aangevuld met nog één belangrijke extra dekking. Het gaat hierbij om de dekking voor schade die je zelf veroorzaakt. Let wel, er mag uiteraard geen sprake zijn van opzettelijk veroorzaakte schade.

De allrisk autoverzekering is in de praktijk de meest aangewezen keuze voor iedereen die beschikt over een (vrij) dure auto en / of daar behoorlijke afstanden mee aflegt. Het risico op mogelijke schade met een behoorlijk financieel verlies is in dit geval vrij aanzienlijk waardoor je dit risico zo optimaal mogelijk zal willen afdekken. Dat spreekt uiteraard voor zich.

Besparen op je autoverzekering? Dat is mogelijk met onderstaande tips!

De autoverzekering hoeft op zich helemaal geen dure verzekering te zijn. Wel is het zo dat de premie die voor deze verzekering is verschuldigd in de praktijk kan worden beïnvloed door heel wat verschillende factoren. Zo dien je bijvoorbeeld rekening te houden met de waarde van het voertuig. Daarnaast is het echter zo dat er ook sprake kan zijn van een aanzienlijk verschil in premie afhankelijk van de verzekeraar waar je een beroep op doet. In ieder geval, wil je graag de kosten van de verzekering voor je auto drukken? Dan kunnen de onderstaande tips je daarbij helpen.

Voer altijd een vergelijking uit tussen de diverse autoverzekeringen

Het afsluiten van een autoverzekering mag in de praktijk eigenlijk nooit gebeuren zonder dat er eerst een vergelijking voor wordt uitgevoerd. Voor autoverzekeringen geldt dat ze sinds jaar en dag tot één van de meest concurrentiële verzekeringen op de markt behoren. Het uitvoeren van een simpele vergelijking zou je dan ook zomaar een aanzienlijke besparing kunnen opleveren. Dit voor alle duidelijkheid doorgaans ook zonder dat ervoor moet worden ingeboet op vlak van dekkingen. Ga je een vergelijking uitvoeren voor wat het afsluiten van de verzekering voor jouw auto betreft? Wees er dan bij voorkeur zeker van om deze vergelijking uit te voeren op een neutrale vergelijkingssite.

Verlaag je premie met een hoger eigen risico

Voor het merendeel van de verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat er sprake bij is van een zogenaamd eigen risico. Dit eigen risico vertegenwoordigt het bedrag dat je zelf moet betalen op het ogenblik dat er sprake is van een schadegeval. In eerste instantie trachten verzekeringnemers deze altijd zo laag mogelijk te houden. Dat lijkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Een te beperkt eigen risico kan er immers in de praktijk voor zorgen dat je te maken krijgt met een te hoog gelegen verzekeringspremie. Onderzoek dus altijd of het mogelijks niet interessant kan zijn om je eigen risico iets te verhogen waardoor je autoverzekering premie kan worden verlaagd.